Frequently Asked Questions

Uputstvo za podešavanje OpenVPN konekcije za Android
Last Updated 4 years ago

OpenVPN za Android je besplatan klijent otvorenog koda koji je kompatibilan sa Android 4.x (Ice Cream Sandwich) i kasnijim verzijama Android operativnih sistema.


1) Skinuti vpn.zip folder koji možete naći u attachmentu u gornjem desnom uglu ovog uputstva, u tom folderu nalazi se konfiguracioni fajl.
Raspakovati ga i prebaciti na vaš Android uređaj.

2) Otvoriti Google Play prodavnicu i instalirati "OpenVPN for Android" aplikaciju. Kada instalacija bude gotova izaberite Open.

3) Pritisnite na ekranu ''+'' dugme .

image


4) Nakon toga pritisnite ''IMPORT''.


image


5) Pronaći lokaciju foldera (vpn.zip) u kome se nalazi konfiguracioni fajl (vpn.ovpn) iz koraka 1 i izaberite ime servera na koji zelite da se povežete (vpn.ovpn).


image


6) Videćete potvrdu da je konfiguracioni fajl ubačen. Da sačuvate, pritisnite označenu ikonu u donjem desnom uglu.


image


7) Možete videti da je server sada dostupan u ''PROFILES'' tabu. Izaberite ime servera (vpn) za konekciju.

image
image


8) Unesite vaš username i password. Označiti Save Password, ako ne želite da ponovo unosite podatke svaki put kad se konektujete. Pritisnite ''OK'' .


image


9) Kada se veza uspešno uspostavi dobićete poruku "Initialization Sequence Completed". Nakon toga primetićete ikonicu ključa u gornjem desnom uglu. Ako prevučete vaše područje za obaveštenja videćete 'OpenVPN for Android' aplikaciju koja pokazuje da ste se uspešno konektovali. Ako ste ispravno pratili sve korake uputstva, moći ćete da koristite VPN na vašem Android uređaju.


image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!