Frequently Asked Questions

Traceroute uputstvo
Last Updated 3 years ago

Ako je sajt ili server kome želite da pristupite nedostupan, moguće je da je prekid u radu servera ili Internet mreže između vašeg računara i servera. Pokretanjem traceroute komande bićete u mogućnosti da odredite gde je problem nastao.

1. Pokretanje traceroute komande iz Windowsa


Sintaksa je sledeća:

tracert example.com

  1. Kliknite na ikonicu Start windows start i označite All Programs > Accessories > Command Prompt
  2. Ukucajte ‘cmd’ (bez navodnika) i kliknite OK. image
  3. U komandnoj liniji koja vam se pojavi upišite ‘tracert domain.ext’ (zamenite domain.ext sa odgovarajućim imenom domena i ekstenzijom). Određeno vreme će proći pre nego što se generišu rezultati komande. U oprikazanom primeru smo ukucali ‘tracert google.com’ bez znakova navoda.image
  4. Kopirajte rezultat komande u email i pošaljite nam.

2. Pokretanje traceroute komande iz Linux-aSintaksa je sledeća:

traceroute example.com
1. Pokrenite Linux Terminal (CTRL+ALT+T)
2. U terminalu ukucajte 'traceroute domain.ext’ (zamenite domain.ext sa odgovarajućim imenom domena i ekstenzijom). Određeno vreme će proći pre nego što se generišu rezultati komande. U oprikazanom primeru smo ukucali ‘traceroute google.com’ bez znakova navoda.image
3. Kopirajte rezultat komande u email i pošaljite nam.

3. Pokretanje traceroute komande iz Mac-a


Sintaksa je sledeća:

traceroute example.com
1. Idite na /Applications/Utilities i dupli-klik na Terminal.
2. U terminalu ukucajte 'traceroute domain.ext’ (zamenite domain.ext sa odgovarajućim imenom domena i ekstenzijom). Određeno vreme će proći pre nego što se generišu rezultati komande.
3. Kopirajte rezultat komande u email i pošaljite nam.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!