Frequently Asked Questions

Instalacija i korišćenje HostAdmin-a
Last Updated 3 years ago

Osnova korišćenja HostAdmin plugina za web browser je da olakša editovanje hosts fajla na vašem računaru.

Hosts fajl ima prioritet u odnosu na DNS razrešavanje domena u IP adresu i uz pomoć njega možete podesiti da vam se određeni sajt (ili sajtovi) otvara sa IP adrese koju vi odredite, umesto sa adrese koja se dobija kroz DNS. Naravno, osnovni preduslov za ovo je da na IP adresi koju ste upisali u vaš hosts fajl da taj sajt zaista postoji.

U ovom uputstvu ćemo vam pokazati kako da instalirate HostAdmin plugin, i da uz pomoć njega pristupite web sajtu na IP adresi koja trenutno nije "zvanična" adresa sajta koja se dobija kroz DNS.

Instalirajte plugin na vaš web pretraživač:

Naša preporuka je da koristite Firefox, pošto se do sada pokazalo da ovaj plugin ponekad ne radi kako treba na starijim verzijama Chrome pretraživača.


Instalacija za Mozilla Firefox:

Kliknete na add to Firefox.Kada vam se bude učitao prozor za instalaciju programa, kliknite install.

image

Nakon toga je potrebno dodeliti prava za editovanje hosts fajla, što će biti objašnjeno u sledećem delu uputstva.


Instalacija za Chrome:

Kliknite na add to Chrome.Otvoriće vam se mali dialog prozor, kliknite Add app.Nakon toga je potrebno dodeliti prava za editovanje hosts fajla, što će biti objašnjeno u sledećem delu uputstva.Podešavanje hosts fajlova na Windowsu:


Otvorite My Computer, a zatim otvorite particiju gde vam je instaliran Windows (u najvećem broju slučajeva to će biti Local Disk (C:) ).
Na disku otvorite sledeću putanju: Local Disk (C:) > Windows > System32 > drivers > etc
Nakon toga, kliknite na hosts fajl desnim klikom, zatim otvorite Properties prozor.
Kliknite na Security, odaberite Users i nakon toga Edit.
Odaberite Users i čekirajte Full Controll checkbox, kako biste korisniku dodelili prava za editovanje hosts fajla.
Nakon toga na svim prozorima kliknite OK.Podešavanje hosts fajlova na Linuxu:


Otvorite terminal.

Prekopirajte sledeću komandu i izvršite je:
sudo chmod og+w /etc/hosts
Korišćenje hosts fajla


Chrome:
Otvorite novi tab, zatim u gornjem levom uglu Apps i nakon toga otvorite HostAdmin app.
Mozilla Firefox:

U gornjem desnom uglu prozora postoji HostAdmin logo plavo zelene boje. Kliknite na njega i nakon toga na Editor.

imagePodešavanje


Otvoriće vam se novi prozor/tab u kome ćete podesiti sledeće stavke (mi ćemo koristiti izmišljene podatke, vi ih prilagodite vašim) :

# komentar
#1.2.3.4 www.sajt.com sajt.com

Legenda:
# - je znak za komentar i kada je to stavljeno ispred bilo koje linije, biće tretirano kao komentar i neće uticati na konfiguraciju.
1.2.3.4 - ip servera sa kojeg želite da otvorite sajt
www.sajt.com sajt.com - obavezno staviti www i non-www kao u primeru.


Vašu novu konfiguraciju možete aktivirati/deaktivirati na dva načina:

  • Na novoj liniji u HostAdmin editoru upišite IP adresu i ime sajta prateći smernice koje smo već naveli, i kada ste završili sa editovanjem kliknite na Save. Ako linija već postoji ali je pod komentarom, sklonite znak za komentar (#) sa početka linije gde vam stoji IP i sajt koji gađa, a zatim kliknite na Save.
  • Kada ste već dodali odgovarajuća podešavanja u HostAdmin editoru uključivanje/isključivanje možete uraditi tako što otvorite HostAdmin meni i kliknete u prazno pored IP-ja. Primetićete da je štiklirano, što znači da je promena IP adrese sajta aktivna. Na isti način možete da deaktivirate promenu IP adrese sajta.

Nakon što završite sa testiranjem sajta uvek stavite pod komentar sve što ste izmenili u hosts fajlu.


Dodatne informacije: Flagfox je vrlo koristan addon za Firefox browser, koji u produžetku polja za adresu prikazuje ikonicu zastave zemlje u kojoj se nalazi IP adresa sajta kojem pristupate. Ako pređete kursorom miša preko ikonice zastave videćete IP adresu sa koje vam se prikazao sajt.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!