Frequently Asked Questions

Testiranje PING komandom
Last Updated 3 years ago

Ping komanda omogućava testiranje konekcije između Vašeg računara i udaljenog mrežnog čvora. Može Vam takođe dati uvid u jačinu, distancu i dostupnost konekcije, u vašoj internoj mreži ili preko Interneta.

1. Windows, Mac OS X i Linux


U ovoj sekciji biće Vam pojašnjeno kako da porkrenete ping testiranje na različitim Operativnim sistemima.

1.1. Pokrenite Command Prompt ili Terminal


Svaki operativni sistem poseduje interfejs komandne linije koja će vam omogućiti da pokrenete Ping komandu. Ping komanda vrši identičnu funkciju na svim sistemima.

  • Ako koristite Windows, pokrenite Command Prompt. Kliknite na Start dugme I unesite cmd u Search polje. image
  • Ako koristite Mac OS X, pokrenite terminal. Otvorite vaš Aplication folder I zatim otvorite Utilities folder. Odaberite Terminal.image
  • Ako koristite Linux, otvorite Terminal. Najčešće se nalazi u Accessories folderu Aplications direktorijuma. U Ubuntu distribuciji, Terminal možete pokrenuti pritiskom CTRL+ALT+T kombinacije tastera.

1.2. Unesite Ping komandu


U Terminalu ukucajte sledeće:

ping hostname ili

ping IP address

Hostname ili IP address zamenite sa adresom sajta ili IP adresom, koju smo vam tražili.

1.3. Pritisnite Enter kako bi videli rezultat komande


Rezultat će biti prikazan ispod trenutne linije komande. Ako se nije desila greška, počeće da se generišu linije rezultata komande. Kako bi prekunili generisanje linija rezultata komande dovoljno je da pritisnete CTRL+C
Rezultat možete da kopirate ili da napravite screenshot I da nam pošaljete, kako Vama više odgovara.

Primer za ping google.com:
image

2. Mogući problemi


Najčešće greške su sledeće:

2.1. Proverite unos


Ping request could not find host www.example.com. Please check the name and try again.

Ako dobijete ovakvu grešku, niste dobro napisali hostname.

2.2. Proverite podešavanja


ping: sendto: No route to host

Ako dobijete ovakvu grešku, znači da vam nije dobro podešena Internet konekcija na vašem računaru.

2.3. Testirajte vaš računar


Ping 127.0.0.1

Na ovaj način testirate ispravnost mrežne kartice računara, I ako ovaj test nije uspešan to znači da je neispravna.

2.4. Proverite mrežnu konekciju


Ako ste povezani direktno na ruter, proverite kabal od vašeg računara do rutera. Ako nije dobro povezan, to može biti uzrok zašto ping testiranje nije uspešno.
Ako ste povezani bežičnim putem, proverite da li ste dobro uneli username I password za datu wireless konekciju.

1.2.5. Proverite lampicu na mrežnoj kartici


Na većini računara postoji kontrolna lampica pored mrežnog priključka koja ukazuje na uspostavljenu konekciju, I koja trepće ako se prenose podaci. Pošto se ping komandom emituju paketi, lampica indikatora bi trebalo da trepće.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!