Frequently Asked Questions

FTP pristup korišćenjem terminala
Last Updated 3 years ago

Linux


Terminal možete pokrenuti na dva načina. Nalazi se na panelu u gornjem levom uglu Applications > Accessories > Terminal, ili ga možete pokrenuti pritiskom na tastere Ctrl + Shift + T istovremeno.
Windows


Otvorite u donjem levom uglu windows dugme i u polje za pretragu ukucajte cmd. Otvorite program kao na slici:
Mac (OSX) 


Otvorite bilo koji folder, sa leve strane kliknete Applications, a zatim otvorite Utilities u kome se nalazi program koji se zove Terminal.

image


FTP pristup na server


Na bilo kom operativnom sistemu FTP pristup kroz terminal preko default klijenta funkcioniše na isti način. Koristićemo izmišljene podatke za login, a vi ih prilagodite shodno vašim login podacima:


hostname: ftp ftp.macbook.de
username: Cory
password: yeeH8AhNg9


U terminalu ukucate ftp vaš hostname (1)

Ukoliko vas ftp uspešno poveže, tražiće validnog korisnika koji ima pristup serveru.

Tada ukucate vaš username i nakon toga password, koji ne prikazuje karaktere koje kucate na ekranu. (2)

Nakon toga, ukoliko ste uneli ispravne login podatke, na ekranu ćete videti nešto nalik ovoj slici:

Najbolji način da proverite da vam je FTP nalog povezan i konekcija uspešna je tako što isprobate jednostavnu komandu ls kojom izlistavate sve fajlove u folderu kome se nalazite.

Napomena: Ako se server nalazi u privatnoj mreži FTP pristup neće biti moguć ukoliko niste povezani na VPN. Podešavanja VPN klijenta možete videti ovde.


Korisne komande


bye ili quit – komanda za prekidanje FTP pristupa

cd – komanda za menjanje foldera

delete – brisanje fajla

get – download/kopiranje fajla sa servera na lokalnu mašinu

help – komanda izlistava sve dostupne FTP komande

ls – izlistavanje foldera i fajlova (u folderu u kojem se nalazite)

mkdir – komanda za pravljenje novog foldera

mget – download/kopiranje više fajlova sa servera na lokalnu mašinu (pitaće vas za svaki fajl y/n pre nego što ga sačuva)

mput – upload/kopiranje više fajlova sa lokalne mašine na server (pitaće vas za svaki fajl y/n pre nego što ga sačuva)

put – upload/kopiranje fajla sa lokalne mašine na server

pwd – prikaz putanje direktorijuma u kome se trenutno nalazite

rmdir – komanda za brisanje foldera

Please Wait!

Please wait... it will take a second!